FN’s Verdensmål

Her finder du forskellige materialer som kan hjælpe dig i jeres arbejde med FN’s Verdensmål.

Alle materialer, undtagen mega terningerne, er trykt 100% bæredygtigt, er Cradle to Cradle certificerede og produceret helt uden skadelige kemikalier og tungmetaller – helt i tråd med ånden i FN’s Verdensmål.

De er trykt hos KLS PurePrint, som er et af kun tre trykkerier i Verden der er Cradle to Cradle certificerede. Se mere på www.klspureprint.dk.

Hvis du ønsker at vide mere om bæredygtig produktion af trykte materialer som brochurer, årsberetninger m.v. – eller bæredygtig og bionedbrydelig kartonemballage, så tag gerne fat i os.

TERNINGER

Brug terningerne til at gøre arbejdet mere håndgribeligt og visuelt. Stil dem i receptionen, i mødelokaler, i kantinen – eller benyt dem i det konkrete arbejde med verdensmålene, måske til en præsentation. 

Terningerne fås i to standard størrelser: 7.5 cm og 15 cm. Men også i større størrelser op til 80 cm. Og på dansk og engelsk.

De kan bruges enkeltvis eller stilles op, stables, flyttes rundt og prioriteres. På hver terning findes målets ikon, en beskrivelse af målet samt en oversigt over målets delmål. Der findes i alt 17 verdensmål og 169 delmål. 

Standardterningerne er trykt som PurePrint, er Cradle to Cradle certificerede og komposterbare – helt i tråd med verdensmålene. Ligesom vores øvrige produktion af brochurer og emballage. De store terninger er af kraftigt bølgepap.

TERNINGER PÅ DANSK

TERNINGER PÅ ENGELSK

HÆFTE OM VERDENSMÅLENE

Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor emeritus og adjungeret professor, underviser på Københavns Universitets Sommeruniversitet om verdensmålene. Han har holdt en lang række foredrag, skrevet og redigeret bøger samt publiceret en række kronikker og artikler i dag- og fagblade om verdensmålene.

Han har i hæftet ”Verdensmålene – Det vigtigste punkt på dagsordenen!”, samlet 16 spændende og inspirerende artikler om Verdensmålene og om de udfordringer vi står over for.

NOTESBOG med de 17 verdensmål

Nu kan du nemt få overblik over hvad de 17 Verdensmål og de 169 delmål handler om. I notesbogen finder du i første halvdel af bogen en gennemgang af samtlige 17 Verdensmål og de 169 delmål – med en side til noter for hvert Verdensmål. Den anden halvdel er en notesbog, med plads til dine egne notater. Således kan du sikre dig at overvejelser, ideer og beslutninger er samlet et fysisk sted.

Bogen er et redskab til viden, motivation og handling hos den enkelte. Den kan anvendes bredt til dig, der ønsker at arbejde med bæredygtighed, til medarbejdere, på møder og konferencer, i undervisningssituationer eller i virksomhedens, kommunens eller organisationens omverden, hvor man ønsker at inspirere, udbrede kendskabet til og forankre Verdensmålene.

Bogen er produceret af KLS PurePrint i samarbejde med Helle Overgaard, som har fået ideen til bogen og udviklet konceptet. Mål og delmål er tilvejebragt via Verdens Bedste Nyheder, som har produceret oversættelserne i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet. De 17 verdensmålstekster er skrevet af Journalist Thomas Gringer Jakobsen fra Verdens Bedste Nyheder. Online finder du målene på www.verdensmål.org. Danmarks officielle side om Verdensmålene.

Restpapir blok

Vi smider ikke papir ud, så derfor har vi lavet denne restpapirblok til dig.

Selv om vi ihærdigt forsøger at tilpasse indkøbet af papir i både mængde og format så der ikke opstår spild, vil der altid blive lidt til overs. For at resterne ikke skal gå til spilde, skærer vi resterne op i praktiske blokke.

Blokkene er 15 x 15 cm, og indeholder ca. 100 sider. De kan bestå af mange forskellige slags papir og tykkelser – du kan endda være heldig at få græspapir med i din blok. Blokkene er Cradle to Cradle.

Du kan også få blokkene med din egen forside.

NY BOGSERIE:
Grøn omstilling for virksomheder

En af de førende eksperter i grøn omstilling og cirkulær økonomi, Gitte Haar fra Center for Cirkulær økonomi, som har 15 års erfaring på området, udgiver i slutningen af september bogserien: Grøn omstilling i virksomheder. Serien vil hjælpe virksomheder med at blive klogere på, hvad bæredygtighed og cirkulær økonomi egentlig dækker over, bl.a. gennem en præsentation af relevante værktøjer og konkrete cases.

Gitte Haar er medlem af bestyrelsen for KLS PurePrint.

Bøgerne skal skabe en forståelse for sammenhængen mellem cirkulær økonomi, klimaforandringer, verdensmålene og virksomhedernes værdikæder, som alt sammen påvirker vores natur, klima og biodiversitet. Bøgerne belyser den afgørende rolle virksomheder spiller i den grønne omstilling, herunder at verdensmålene ikke blot er verdens vigtigste plan, men også virksomhedernes vigtigste plan. Bøgerne er skrevet til virksomhedsledere, iværksættere, studerende og alle der gerne vil bidrage til den grønne omstilling med udgangspunkt i virksomhederne. De er en slags lærebøger i Grøn omstilling for virksomheder. Serien består af fire bøger:

BOG 1            Cirkulær Økonomi i et virksomhedsperspektiv
BOG 2            Klimaudfordringen i et virksomhedsperspektiv
BOG 3            Verdensmålene som virksomhedens vigtigste plan
BOG 4            Casesamling af danske virksomheder

Start samtaler om bæredygtighed og bæredygtig ledelse

Sara Øllgaard, der rådgiver virksomheder om bæredygtig forretningsudvikling og ledelse, har udviklet samtalekort, der kan bruges som redskab til at forstå og starte samtaler om bæredygtighed og bæredygtig ledelse. 

Samtaler om bæredygtighed
”Samtaler om bæredygtighed” er et redskab til at igangsætte vigtige samtaler om bæredygtighed, der kan skabe forståelse for hvad bæredygtighed er, og hvad dagsordenen kræver.

Spørgsmålene kan bruges alle steder, fx. i mødelokaler, kantinen eller klasseværelset og de inviterer til at reflektere over de temaer bæredygtighed handler om. På den måde kommer I 360 grader rundt om begrebet bæredygtighed og kan blive klarere på, hvor I står bl.a. i forhold til de 3 bundlinjer og FNs 17 verdensmål.

Samtaler om bæredygtig ledelse
Spørgsmålskortene er et redskab til at igangsætte vigtige samtaler om de 3 dimensioner af ledelse, som man skal forholde sig til for at udvikle en ansvarlig virksomheds- og ledelsesstrategi.

Til hver af de 3 dimensioner: ”Bær din virksomhed dygtigt”, ”Bær dit lederskab dygtigt” og ”Bær dig selv dygtigt”, er der udviklet ét sæt spørgsmålskort á 56 spørgsmål, som kan bruges som samtalestarter, fx på leder- eller kundemøder, på strategiseminarer eller over frokosten. På̊ den må̊de kommer I 360 grader rundt om de emner, man skal forholde sig til for at udøve et bæredygtigt lederskab.

 

Kompendie med verdensmålene – Fra verdensmål til virksomhedsmål

Verdensmålskompendiet rummer verdens vigtigste plan. Rejsen frem mod dette værk har været lang. Den blev påbegyndt, da FN udgav rapporten: Vores fælles fremtid – Our Common Future – den såkaldte Brundtlandrapport i 1987, hvor begrebet bæredygtig udvikling for første gang blev sat på den internationale dagsorden.

Brundtlandrapporten, Rio konferencen i 1992, 2015-målene (Millennium goals) fra 2000 og Rio konferencen+20 i 2012 har været milepæle på vejen til vedtagelsen af verdensmålene i 2015.

Med kompendiet får du overblikket over verdensmålene. Du kan bladre frem og tilbage mellem de forskellige mål og delmål samt en kort introduktion til hvert måls indhold.

Kompendiet er produceret af KLS PurePrint i samarbejde med Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, der har fået ideen til kompendiet og udviklet konceptet. Mål og delmål er tilvejebragt via Verdens Bedste Nyheder, som har produceret oversættelserne i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet. De 17 verdensmålstekster er skrevet af Journalist Thomas Gringer Jakobsen fra Verdens Bedste Nyheder. Online finder du målene på www.verdensmål.org. Danmarks officielle side om Verdensmålene.

Øvrige produkter

Her vil vi fremover sælge eller henvise til andre produkter, som kan være med til at styrke arbejdet for FN’s 17 Verdensmål Et rigtig fint eksempel er bøgerne om Victoria og Verdensmålene, som er trykt bæredygtigt hos KLS PurePrint.

Victoria og verdensmålene

Victoria & Verdensmålene er en serie på 17 bøger – en bog om hvert Verdensmål. Flere af bøgerne er allerede sendt ud til alle landets skoler, og findes ligeledes på en række biblioteker. Til hver bog er der lavet en række kreative undervisningsmaterialer henvendt til mellemtrinnet. Der er mange flere på vej. Alle materialer kan frit anvendes i undervisningen

I series tages læseren med den 12-årige pige Victoria på opdagelse i vores fantastiske verden. Lær om FN’s 17 Verdensmål, og om hvordan vi alle, store som små kan gøre en forskel, når målene skal nås.

Se mere og køb bøgerne her:

https://www.victoriaogverdensmaalene.dk/bestil-boegerne/

 

0
No products in the cart