Vem är kls pureprint?

KLS PurePrint A/S är ett av Danmarks största tryckerier. Företaget är en 75 år gammal familjeägd verksamhet som startade under namnet K. Larsen & Søn.

Efter många års arbete, särskilt inom miljöområdet, uppstod en ambitiös vision i styrelserummet: Världens grönaste tryckeri.

Fundamentet bestod av ett av Danmarks mest miljömedvetna tryckerier som redan var ISO 14001-certifierat, hade Svanenmärkning, FSC och var 100 % CO2-neutralt. Det uppnådde vi bland annat genom att uteslutande köra elbilar, endast använda energi från egen vindkraft samt många års målinriktat arbete med att minska alla former av miljöpåverkan.

Det nya målet blev att utveckla 100 % biologiskt nedbrytbara trycksaker och emballage – helt fria från skadliga kemikalier och tungmetaller. Eftersom detta ännu inte fanns på marknaden, fick vi stöd från bland annat Erhvervsstyrelsen och Grøn Omstillingsfond.

Önskemålet var att kunna leva upp till det som, enligt vår uppfattning, är en av världens mest kompromisslösa certifieringar – Cradle to Cradle.

Därför blev det nödvändigt att utveckla alla delar av trycksakerna själva, dvs. papper, papp, färger, lack, lim med mera i samarbete med ambitiösa och framåtblickande leverantörer.

Utvecklingen tog flera år eftersom det var mycket mer utmanande och tidsmässigt krävande än förväntat att ersätta de oönskade kemikalierna och tungmetallerna med helt rena alternativ.

En annan ambition var att PurePrint skulle uppnå samma kvalitet och kunna säljas till samma pris som traditionella trycksaker och emballage.

Det lyckades och den 4 maj 2015 trycktes det på knappen till den första PurePrint-tryckningen. Tidigare miljöminister Ida Auken var med och tryckte på knappen.

Sedan dess har mer än 200 företag med hållbara ambitioner börjat trycka med PurePrint.

Den första PurePrint-tryckningen 2015

Det gladde oss väldigt mycket att Danmarks Naturfrednings-förening 2016 gick ut med en rekommendation om att trycka med PurePrint.

0
No products in the cart