Hvem er kls pureprint?

KLS PurePrint A/S er et av Danmarks største trykkerier. Det er en 75 år gammel familiedrevet bedrift som startet under navnet K. Larsen & Søn.

Etter mange års arbeid, spesielt med miljøsaker, oppsto det en ambisiøs visjon på styrerommet: Verdens grønneste trykkeri.

Grunnlaget for dette var et av Danmarks mest miljøbevisste trykkerier, som allerede hadde ISO 14001, Svanemerket, FSC og var 100 % CO2 -nøytralt. Dette ble bl.a. oppnådd ved å kun kjøre el-biler, utelukkende bruke energi fra egen vindmølle og mange års målrettet arbeid med reduksjon av alle former for miljøbelastninger.

Det nye målet ble å utvikle 100 % biologisk nedbrytbare trykksaker og emballasje – helt fri for skadelige kjemikalier og tungmetaller. Dette fantes ennå ikke på markedet, så derfor fikk vi støtte fra bl.a. Erhvervsstyrelsen og Grøn Omstillingsfond i Danmark.

Vi ønsket å kunne oppnå det som etter vår oppfatning er en av verdens mest kompromissløse sertifiseringer, Cradle to Cradle.

Det var derfor nødvendig å utvikle alle deler av trykksaken selv, dvs. papir, kartong, farger, lakk, lim m.m. i samarbeid med ambisiøse og fremtidsorienterte leverandører.

Utviklingen tok flere år, for det viste seg å være mye mer utfordrende og tidkrevende enn forventet å erstatte uønskede kjemikalier og tungmetaller med helt rene alternativer.

En annen ambisjon var at PurePrint skulle ha samme kvalitet og kunne selges til samme pris som tradisjonelle trykksaker og emballasje.

Det lyktes til slutt, og 4. mai 2015 ble det trykket på knappen til det første PurePrint-trykket. Tidligere miljøminister Ida Auken var med på å trykke på knappen.

Siden den gang har mer enn 200 bedrifter med bærekraftsambisjoner begynt å trykke med PurePrint.

Første PurePrint-trykk i 2015

Vi ble veldig glade da Danmarks Naturfrednings-forening i 2016 gikk ut med en anbefaling om å trykke med PurePrint.

0
No products in the cart