Sekretesspolicy

Hvidovre den 24:e maj 2018

KLS PurePrint A/S (KLS) behandlar personuppgifter och har därför antagit denna sekretesspolicy som kort berättar för dig hur vi behandlar dina personuppgifter för att säkra en rättvis och genomskinlig behandling. Genomgående för vår databehandling är att vi endast behandlar personuppgifter för bestämda ändamål och utifrån berättigade (legitima) intressen. Vi behandlar endast personuppgifter som är relevanta för att uppfylla det angivna ändamålet och vi raderar dina uppgifter när de inte längre är nödvändiga.

Cookies
För att utveckla och förbättra våra webbplatser och mäta trafik på sidorna, samlar vi automatiskt in statistisk information i anonymiserad form från användningen av vår webbplats. En del av dessa uppgifter samlas in genom användning av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller motsvarande enhet i syfte att följa ditt besök och att känna igen din enhet när du besöker vår webbplats. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus och sprider inte heller skadlig programvara.

Vi använder Google Analytics och Leadfeeder för webbstatistik. Google Analytics och Leadfeeder ger oss anonymiserad statistisk information om webbplatsens användare. Google Analytics och Leadfeeder behandlar IP-adresser och uppgifter från cookies, så att vi vet hur många visningar vi har av platsen, antalet användare, vilka webbläsare användarna använder och i vilket land, stad eller region som användarna befinner sig.

Ibland bäddar vi in bild- eller videoinnehåll från webbplatser som YouTube. Därför kan du presenteras för cookies från dessa webbsidor när du besöker en plats med inbäddat innehåll. Vi kontrollerar inte spridningen av dessa cookies. Du bör undersöka den berörda tredje partens webbplats för mer information om deras användning av cookies.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se anvisningar här.

Personuppgifter
Personuppgifter är alla typer av information som på något sätt kan härledas till dig. När du använder vår webbplats, samlar vi (eller Google Analytics eller Leadfeeder) in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det sker till exempel genom att du klickar på något av webbplatsens innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, gör köp via webbplatsen eller generellt använder dig av vår tjänst.

Från vår webbplats är det normalt följande slags uppgifter som samlas in och behandlas: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska placering samt vilka sidor du klickar på.

I den omfattning du själv uttryckligen ger samtycke till det, behandlas dessutom: Namn, arbetsplats, befattning, telefonnummer, e-post, adress och anmälningsdatum samt ev. betalningsuppgifter. Det sker normalt i samband med anmälan till nyhetsbrev eller vid köp.

Normalt får vi uppgifterna direkt från dig, men i vissa fall får vi även uppgifter från samarbetspartner, t.ex. om ditt samtycke till deras marknadsföringsvillkor kan medföra anmälan till vårt nyhetsbrev.

 

Syfte
Uppgifterna används som ett led i företagets aktiviteter för att identifiera dig, registrera dina inköp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har begärt, som exempelvis att skicka över nyhetsbrev. Därutöver använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Vi vidareförmedlar inte personuppgifter till företag för marknadsföring.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den tidsperiod som tillåts enligt lagstiftningen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Periodens längd beror på uppgifternas karaktär och bakgrunden för lagring. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när uppgifter raderas.

Vidareförmedling av uppgifter
Data om din användning av vår webbplats, geografiska placering, kön och ålderssegment m.m. vidareförmedlas till tredje parter i den omfattning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet ”Cookies” ovan. Uppgifterna används för att optimera våra tjänster och vårt innehåll och för riktad reklam, om vi använder oss av sådan.

Vi använder därutöver MailChimp för lagring och behandling av data i samband med utskick av våra nyhetsbrev. MailChimp behandlar uteslutande uppgifter på våra vägnar och vi får inte använda dem för egna ändamål. Vidareförmedling av personuppgifter sker endast om du ger ditt samtycke till anmälan till nyhetsbrev från KLS.

Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom vid varje tidpunkt invända mot att uppgifterna används. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga, har du rätt att få dem rättade eller raderade. Du kan vända dig hit i frågor som rör ovanstående: kls@kls.dk Om du har klagomål som gäller vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att ta kontakt med Datatilsynet.

Revidering av sekretesspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vid ändringar kommer datumet överst i sekretesspolicyn att ändras.

Den vid varje tidpunkt gällande sekretesspolicyn finns tillgänglig på vår webbplats.

Utgivare och personuppgiftsansvarig
KLS PurePrint A/S
Jernholmen 42A
2650 Hvidovre
Telefon: +45 36342900
E-mail: kls@kls.dk

0
No products in the cart