VAGGA TILL VAGGA

Tärningarna med världsmålen är Vagga till vagga-certifierade, men vad betyder det egentligen?

Vagga till vagga är den ultimata miljöcertifieringen. Med Vagga till vagga analyseras hela produktens livscykel. Hela verksamheten och alla råvaror ska därför leva upp till stränga krav om hållbarhet inom följande fem områden:

  1. Hälsosamma material

Endast material som kan ingå i ett hälsosamt kretslopp utan att skada varken människor eller miljö får användas.

  1. Materialåtervinning

Produkten ska kunna ingå i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp så avfall inte bildas.

  1. Förnybar energi

Företaget ska vara koldioxidneutralt och använda 100 % förnybar energi till alla processer.

  1. Rent vatten

Processpillvattnet ska vara så rent att det i princip ska gå att dricka.

  1. Socialt ansvar

Företaget ska också uppvisa socialt ansvar baserat på godkända standarder, t.ex. Global Compact.

Vagga till vagga-certifieringen ställer dessutom krav på kontinuerlig förbättring av både produkten och processerna. KLS PurePrint är ett av endast tre tryckerier i världen som är Vagga till vagga-certifierade.