FN’S 17 GLOBALA MÅL
HÅLLBAR UTVECKLING

De globala målen utgörs av 17 konkreta mål och 169 delmål som gör alla FN:s 193 medlemsländer skyldiga att helt avskaffa fattigdom och svält i världen, minska skillnaderna, säkra utbildning och bättre hälsa för alla, anständiga jobb och mer hållbar ekonomisk tillväxt. De fokuserar likaså på att främja fred och säkerhet och starka institutioner, och på att stärka internationella partnerskap. Den nya dagordningen godkänner således att social, ekonomisk och miljömässig utveckling, fred, säkerhet och internationellt samarbete är nära relaterade, och att det krävs en integrerad insats för att uppnå hållbara utvecklingsresultat.

 

Vill du veta mer?

På följande sidor kan du läsa mycket mer om vad FN:s globala mål innehåller

och vad de har för betydelse för din och min värld.

Värlsdens bästa nyheter

Globala mål för hålbar utveckling

FN’s internationella sida om de globala målen

De Globala målen