FN’s globala mål

Här finns olika material som kan hjälpa dig i ditt arbete med FN:s Globala mål.

Allt material, förutom megatärningarna, är tryckt 100 % hållbart, är Vagga till vagga-certifierat och framställt helt utan skadliga kemikalier och tungmetaller – helt i enlighet med syftet i FN:s Globala mål.

Det är tryckt på KLS PurePrint, som är ett av endast tre tryckerier i världen som är Vagga till vagga-certifierade. Se mer på www.klspureprint.dk.

Om du vill veta mer om hållbar framställning av tryckt material såsom broschyrer, årsberättelser m.m., eller hållbart och biologiskt nedbrytbart kartongemballage, så ta gärna kontakt med oss.

TÄRNINGAR

Använd tärningarna för att göra arbetet mer konkret och visuellt. Ställ dem i receptionen, i möteslokaler, matsalen eller använd dem i det konkreta arbetet med de globala målen, kanske i en föreläsning.

Tärningarna finns i två standardstorlekar: 7,5 cm och 15 cm. Men också i större storlekar upp till 80 cm. På danska och engelska.

De kan användas var för sig, eller ställas upp, staplas, flyttas runt och prioriteras. På varje tärning finns målets ikon, en beskrivning av målet samt en översikt över målets delmål. Det finns totalt 17 globala mål och 169 delmål.

Standardtärningarna är naturligtvis tryckta 100 % hållbart, är Vagga till vagga-certifierade och utan skadliga kemikalier och tungmetaller – helt i enlighet med de globala målen. Precis som vår övriga framställning av broschyrer och emballage. De stora tärningarna är av kraftig wellpapp.

TÄRNINGAR PÅ SVENSKA

TÄRNINGAR PÅ ENGELSKA