Retningslinjer for personvern

Hvidovre, 24. mai 2018

KLS PurePrint A/S (KLS) behandler personopplysninger og har derfor utarbeidet disse retningslinjene om personvern. De gir en rask oversikt over hvordan vi behandler personopplysningene dine for å sikre en trygg og transparent behandling. Gjennomgående for databehandlingen vår er at vi kun behandler personopplysninger til bestemte formål og på grunnlag av berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personopplysninger som er relevante og nødvendige for å oppfylle de angitte formålene, og vi sletter opplysningene om deg når de ikke lenger er nødvendige.

Informasjonskapsler
For å utvikle og forbedre hjemmesiden vår og måle trafikken på siden, innsamler vi automatisk statistisk informasjon i anonymisert form om bruken av hjemmesiden vår. En del av disse opplysningene innsamles gjennom bruk av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen, mobiltelefonen din eller en tilsvarende enhet med det formål å følge med på besøket ditt og kjenne igjen enheten din når du besøker hjemmesiden vår igjen. En informasjonskapsel er ikke et program. Den inneholder ikke virus og sprer heller ikke skadelig programvare.

Vi bruker Google Analytics og Leadfeeder til nettstatistikk. Google Analytics og Leadfeeder gir oss anonymisert statistisk informasjon om hjemmesidens brukere. Google Analytics og Leadfeeder behandler IP-adresser og opplysninger fra informasjonskapsler, slik at vi vet hvor mange sidevisninger vi har, antall brukere, hvilke nettlesere brukerne bruker og i hvilket land, hvilken by eller hvilken region brukerne befinner seg i.

Noen ganger integrerer vi bilde- og videoinnhold fra hjemmesider som YouTube. Derfor kan du bli presentert for informasjonskapsler fra disse hjemmesidene når du besøker en side med integrert innhold. Vi kontrollerer ikke utbredelsen av slike informasjonskapsler. Du bør sjekke den relevante tredjepartens hjemmeside for å få mer informasjon om deres bruk av informasjonskapsler.

Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler. Se hvordan du gjør det her.

Personopplysninger
Personopplysninger er alle typer informasjon som på en eller annen måte kan tilbakeføres til deg. Når du bruker hjemmesiden vår, innsamler og behandler vi (eller Google Analytics eller Leadfeeder) flere typer slik informasjon. Det skjer f.eks. ved at du klikker deg inn på noe av hjemmesides innhold, hvis du melder deg på nyhetsbrevet vårt, kjøper noe via hjemmesiden eller generelt benytter deg av tjenestene våre.

På hjemmesiden vår er det vanligvis følgende typer opplysninger som innsamles og behandles: En unik ID og tekniske opplysninger om datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din, IP-nummeret ditt, din geografiske lokasjon samt hvilke sider du klikker på.

I det omfang du selv gir eksplisitt samtykke til det, behandles dessuten: Navn, arbeidsplass, stilling, telefonnummer, e-postadresse, adresse og påmeldingsdato samt evt. betalingsopplysninger. Dette vil vanligvis være i forbindelse med påmelding til nyhetsbrev eller ved kjøp.

Normalt får vi opplysningene direkte fra deg, men i noen tilfeller får vi også opplysninger fra samarbeidspartnere, f.eks. hvis samtykket ditt til markedsføringsvilkårene deres kan medføre at du melder deg på nyhetsbrevet vårt.

 

Formål
Opplysningene brukes som ledd i bedriftens aktiviteter for å identifisere deg, registrere kjøpene og betalingene dine og for å kunne levere de tjenestene du har bedt om, som f.eks. å sende deg et nyhetsbrev. I tillegg bruker vi opplysningene til å optimere våre tjenester og innhold.

Vi videreformidler ikke personopplysninger til firmaer til markedsføring.

Oppbevaringsperiode
Opplysningene oppbevares i det tidsrommet gjeldende lov tillater, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Perioden avhenger av opplysningens art og grunnlaget for oppbevaringen. Det er derfor ikke mulig å angi en generell tidsramme for når informasjon slettes.

Videreformidling av opplysninger
Data om bruken din av hjemmesiden vår, geografisk lokasjon, kjønn og aldersgruppe osv. videreformidles til tredjeparter i det omfang disse opplysningene er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter det dreier seg om i avsnittet om «Informasjonskapsler» ovenfor. Opplysningene brukes til å optimere tjenestene og innholdet vårt og målrette annonsering, hvis vi benytter oss av det.

Vi bruker i tillegg Mailchimp til oppbevaring og behandling av data i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrevet vårt. Mailchimp behandler utelukkende opplysninger på våre vegne og har ikke lov til å bruke dem til egne formål. Videreformidling av personopplysninger vil kun skje hvis du gir samtykke til påmelding for KLS’ nyhetsbrev.

Vi bruker kun databehandlere i EU eller i land som kan gi opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse.

Innsikt og klager
Du har rett til at få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan dessuten til enhver tid komme med innsigelse mot at opplysninger brukes. Du kan også til enhver tid tilbakekalle samtykket ditt til at opplysninger om deg blir behandlet. Hvis de opplysningene som behandles om deg er feilaktige, har du rett til å få dem rettet eller slettet. Henvendelser vedrørende dette kan sendes til: kls@kls.dk. Hvis du vil klage over behandlingen vår av personopplysningene dine, har du også mulighet til å kontakte Datatilsynet.

Revidering av retningslinjene for personvern
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i disse retningslinjene for personvern fra tid til annen. Ved endringer vil datoen øverst i retningslinjene for personvern bli endret.

De til enhver tid gjeldende retningslinjene for personvern vil være tilgjengelige på hjemmesiden vår.

Utgiver og dataansvarlig
KLS PurePrint A/S
Jernholmen 42A
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36342900
E-postadresse: kls@kls.dk

0
No products in the cart